Učitavam...


Hrvatski Telekom se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na ovim stranicama osigurana je korištenjem Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa AES_256_CBC enkripcijom podataka.

Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između Payway sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. Payway u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni.

Pričaj s nama :) Chat