Samostalna ugostiteljska trgovinska radnja City Hostel

Univerzitetski hostel

Dr. Sime Milovanovića 10, Novi Sad, Srbija

Telefon: 00381 21644 7208
Pričaj s nama :) Chat