DRUŠTVO ZA FITNESS I AEROBIC Bi.Pi.eM

BPM aerobic centar

Selska cesta 119, Zagreb, Hrvatska

Telefon: 01 30943 55
098 686 441
091 3063 630
E-mail: bpm@bpm.hr
"Izvrsno je"
lejla 15.10.2015.