Uvjeti korištenja

Preuzmi uvjete korištenja u PDF-u

Tvrtka Prilika Dana d.o.o. (u daljnjem tekstu Ponuda Dana) izdavač je internetske stranice www.ponudadana.hr. Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima. Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Provođenje financijskih transakcija, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internetskih stranica na domeni www.ponudadana.hr pruža Ponuda Dana sa sjedištem u Zagrebu. Domena www.ponudadana.hr u vlasništvu je Ponude Dana. Pridružene tvrtke, Ponuda Dana i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene www.ponudadana.hr u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.ponudadana.hr od strane korisnika.

Izjava o odgovornosti

Ponuda Dana kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik se slaže i potvrđuje da Ponuda dana nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.

Korisnik ili krajnji korisnik svaka je osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Ponude Dana. Svaki korisnik ima osobno pravo korištenja stranica www.ponudadana.hr, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke osobe. Na mjestima gdje postoje zaporke, svaki je korisnik osobno odgovoran za zaštitu njihove povjerljivosti. Također, korisnik je sam odgovoran za točan unos osobnih podataka poput imena, prezimena, adrese, datuma rođenja, spola, sredstva plaćanja i dr. Ponuda Dana ne odgovara za netočan unos tih ili bilo kojih drugih korisničkih podataka.

Ponuda Dana nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik postavi na ove internetske stranice. Ponuda Dana u svakom trenutku može ukloniti postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, Ponuda Dana zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja ocijenjenog neprikladnim.

Bilo koji način prijenosa bilo koje vrste informacija ili bilo kojeg dijela informacija može biti promijenjen ili ukinut od strane Ponude Dana. Ponuda dana jednako tako može se odlučiti za potpuni prestanak slanja ili promijeniti brzinu prijenosa ili bilo koje druge karakteristike istog. U bilo kojem trenutku Ponuda Dana ima i zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. Prethodno se odnosi i na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Navedeno pravo Ponuda Dana može koristiti bez ograničenja, u svim segmentima poslovanja.

Ponuda Dana trudi se osigurati najtočnije i najnovije informacije. Međutim, Ponuda Dana ne može izričito ili implicitno osigurati ili garantirati da su informacije točne, pouzdane i potpune. Ponuda Dana pridržava pravo izmjene bilo koje od svojih objavljenih informacija u bilo koje vrijeme, kao i da zapriječi javni pristup svim informacijama.

Ponuda Dana ni pod kojim uvjetima nije odgovorna (ni u slučaju nepažnje) za gubitak ili štetu, koja može proizaći iz pristupa ili bilo kakvog korištenja informacija i mišljenja objavljenih na svojoj internetskoj stranici ili linkova omogućenim sa Ponude Dana na druge internetske stranice, čak ni ukoliko je Ponuda Dana obaviještena o mogućnostima za nastanak takve štete.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Ponuda Dana ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se ovi uvjeti odnose se na cjelokupan sadržaj internetske stranice www.ponudadana.hr.

Komunikacija i korištenje

Posjećivanjem stranica www.ponudadana.hr korisnik prihvaća komunikaciju elektronskim putem. Sukladno navedenom, korisnik prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire, kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Informacije objavljene na www.ponudadana.hr nisu preporuka ni poticanje na kupnju ili prodaju određenog proizvoda ili usluge.

Korištenjem internetske stranice www.ponudadana.hr, korisnici potvrđuju svoju suglasnost da će im Ponuda Dana periodično slati daljnje informacije o uslugama. Ukoliko ne žele primati daljnje informacije, korisnici imaju mogućnost obavijestiti o tome Ponudu Dana u bilo koje vrijeme, i to elektroničkom poštom na adresu [email protected].

Ove internetske stranice smatraju se privatnim vlasništvom. Sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem navedenih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja i Izjavom o privatnosti osobnih podataka. Korisnici su suglasni da koriste internetske stranice www.ponudadana.hr u skladu s moralnim i etičkim načelima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo kakvi materijali koji krše prava drugih ili ih ugrožavaju, materijal koji je nezakonit, uvredljiv ili ugrožavajući, vulgaran ili na bilo koji drugi način u komunikaciji nepoželjan, potiče na protupravne aktivnosti i korisnici ga ne smiju prenositi putem stranica www.ponudadana.hr. Jednako tako, sav materijal koji nema izričito pismeno odobrenje Ponude Dana, a sadrži ponudu bilo čijih proizvoda i usluga ili sadrži oglašavanje, korisnici ne smiju prenositi putem stranica www.ponudadana.hr. Strogo je zabranjeno ponašanje korisnika koje ograničava ili onemogućava drugog korisnika u korištenju ovim internetskim stranicama prema ocjeni Ponude Dana. Ove internetske stranice ne smiju se koristiti od strane korisnika za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe. Posebno je zabranjeno pozivanje korisnika ovih internetskih stranica da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju Ponudi Dana.

Ponuda Dana nije izdavač nego samo distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Prema tome, sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, druge informacije ili sadržaji postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Ponude Dana. Za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu ne daju garanciju ni Ponuda Dana, niti bilo koji treći pružatelj informacija.

Nadzor nad komunikacijom

Korisnik se slaže da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke, chat sobe i drugi načini međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Ponude Dana imaju pravo nadzora nad komunikacijom korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja. Iz tog razloga Ponuda Dana ne kontrolira ili autorizira sadržaj koji se može naći u Zajednicama te u skladu s tim negira postojanje odgovornosti u svezi Zajednica i bilo kakve radnje kao posljedice sudjelovanja korisnika u nekoj od Zajednica. Komunikacija koju korisnik objavi na Ponuda Dana sustavu (bilo da se radi o chat sobi, grupi za diskusiju, forumu ili slično) ne smatra se povjerljivom. Korisnik daje Ponudi Dana pravo korištenja komentara, poruka ili informacija objavljivanjem istih. Nakon objave od strane korisnika mogu biti korištene u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu od strane Ponude Dana. Ponuda Dana ne može se smatrati odgovornom za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama. Objavom komentara, recenzije ili javnim postavljanjem upita na www.ponudadana.hr korisnik prihvaća da se uz komentar, recenziju ili pitanje objavi njegovo ime i prezime koje je unio. Ponuda Dana zadržava pravo ne objaviti sadržaj koji korisnik objavi na stranicama www.ponudadana.hr.

Sadržaj dostupan na www.ponudadana.hr u mnogim slučajevima predstavlja ocjene i mišljenja odgovarajućeg krajnjeg korisnika, pružatelja informacija ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s PonudomDana. Sukladno tome, Ponuda Dana ne autorizira te informacije te time ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na Ponuda Dana internetskim stranicama. Ni u kojem slučaju Ponuda Dana neće se smatrati odgovornom za eventualni gubitak ili štetu nastalu kao posljedica korisnikova pouzdavanja u informacije dobivene putem Ponuda Dana sustava. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo kojeg stava, savjeta, informacije, mišljenja ili drugog sadržaja dostupnog putem Ponuda Dana sustava. Ponuda Dana sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Te su veze postavljene radi praktičnosti, a ne kao potvrda sadržaja na stranicama trećih strana od strane Ponude Dana. Obzirom da navedene veze ne znače potvrdu sadržaja time Ponuda Dana niječe bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internetskim stranicama trećih strana. Ako korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s Ponudom Dana koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na www.ponudadana.hr internetske stranice s bilo koje druge internetske stranice. Ponuda Dana zadržava pravo povući dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj procjeni.

Intelektualno vlasništvo

Kompletan materijal na internetskim stranicama www.ponudadana.hr privatno je vlasništvo Ponude Dana ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Ponude Dana. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na Ponudi Dana nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na internetskoj stranici www.ponudadana.hr, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Ponuda Dana. Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj internetske stranice www.ponudadana.hr, u cijelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako Ponuda Dana nije izričito pismeno odobrila. Korisnik može s internetske stranice www.ponudadana.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Ponuda Dana nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.ponudadana.hr, korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao Ponudi Dana neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Time Ponuda Dana od korisnika stječe pravo kopirati, mijenjati, distribuirati i objaviti sav materijal koji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama. Ponuda Dana nema obavezu, ali ima pravo nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Ponude Dana. Pravo nadzora uključuje chat sobe i forume koji su sadržani kao dio ovih internetskih stranica. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Ponuda Dana zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji ocijeni kao neusklađen s postavljenim pravilima ili je upitan iz drugog razloga.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornom i da će obeštetiti Ponudu Dana od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijeva i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

Promjene Uvjeta korištenja

Ponuda Dana zadržava pravo ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o privatnosti osobnih podataka, ukoliko to smatra potrebnim. Korisnici su savjetovani da povremeno provjere je li došlo do eventualnih promjena. Ako korisnik nastavi s korištenjem predmetnih stranica i nakon promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka, smatra se da prihvaća trenutno važeće Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka. Odmah nakon objave na stranicama www.ponudadana.hr na snagu stupaju sve izmjene ili brisanja uvjeta i pravila korištenja. Svako korištenje navedenih stranica od strane korisnika nakon takve obavijesti smatra se prihvaćanjem tih promjena.

Internetska stranica www.ponudadana.hr sadrži poveznice na druge internetske stranice. Ponuda Dana ni na koji način ne odgovara za te internetske stranice, kao ni za njihov sadržaj.

S bilo kojim svojim korisnikom Ponuda Dana može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku, a u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. Ponuda Dana zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Ponuda Dana smatra neprihvatljivim. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Tehnički podaci

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje internetske stranice www.ponudadana.hr, kao i za sve troškove povezane s navedenim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Ponude Dana.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Prilika dana d.o.o. je sa osiguravateljem sklopila Ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, tel: 072 00 1884 (broj police jamčevnog osiguranja: 298625000241). Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

Korištenje internetske stranice www.ponudadana.hr zabranjeno je osobama mlađim od 14 godina.

Kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica mogu nastati pravni sporovi koje (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) rješava stvarno nadležan sud u Zagrebu, i koji se rješavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu, s čime je korisnik suglasan i daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

Ništavnost neke od odredaba ovih Uvjeta koju utvrdi nadležni sud neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali će dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi. Neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

U slučaju pravnog spora, mjerodavan je tekst hrvatske verzije ove stranice.

Otvaranjem korisničkog računa (registracijom) na internetskoj stranici www.ponudadana.hr smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

Image by Freepik

Image by flatart on Freepik