Uvjeti prodaje PRILIKA DANA D.O.O.


Tvrtka Prilika Dana turistička agencija d.o.o. izdavač je internet stranica www.ponudadana.hr (u daljnjem tekstu Prilika Dana). Kao posrednik, Prilika Dana organizira i omogućava promotivnu prodaju proizvoda i usluga putem internet stranica www.ponudadana.hr. Prodaja se vrši u ime i za račun Partnera, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge, a sve to pod uvjetom da Prilika Dana putem javnog poziva uspije u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanji ugovoreni broj kupaca za taj proizvod ili uslugu.


Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. Prilika Dana se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi promotivnu prodaju.


Prilika Dana nije vlasnik, niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje nudi. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner.


Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Prilika Dana ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.


Vlasnik i izdavač Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavač potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve ozljede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika - kupca.


Potvrde se izdaju na ime kupca ili ime koje kupac navede, po završetku promotivne prodaje, i dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim imena kupca ili imena koje kupac navede, Potvrde obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem kupac može po završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno. Sve potvrde ispisane s internetskih stranica www.ponudadana.hr, ili bilo koje druge stranice povezane s tvrtkom Prilika Dana promocijske su potvrde koje se kupcima nude ispod prave vrijednosti. Potvrde su podložne pravilima i uvjetima PonudaDana, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promotivnoj ponudi.


Za kupnju bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahtijeva se prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup ispisu vaših Potvrda i narudžbi, pregledu ranijih kupovina te kako bi lako uređivali svoje postavke.


Prigovori se upućuju pismeno na adresu prodavatelja navedenu u ponudi.
Plaćanje se odvija putem web portala PonudaDana – rok isporuke je naveden na ponudi portala. Svaki kupac ima pravo na raskid Ugovora/povrat uređaja uz povrat sredstava u roku od 14 dana od dana preuzetog uređaja ne navodeći razlog za povrat proizvoda Također nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora kupac ostvaruje u sljedećim situacijama: samo ukoliko je došlo do oštećenja na proizvodu uslijed transporta od prodavatelja do kupca. Pravo na raskid Ugovora kupac ne ostvaruje ako se kupac nije pridržavao uputstava za korištenje i održavanje proizvoda. Postupak otkaza Ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana je moguć samo u slučaju više sile. Razdoblje u kojem ponuda i cijena vrijede prema oglašenoj ponudi prodavatelja a prema specifikaciji ponude.


UPOZORENJE: Roba se ne smije prodavati maloljetnim osobama. Prodaja mlađima od 18 godina ide isključivo putem njihovog zakonskog zastupnika. Specifični dodatni uvjeti i pravila - korištenje Potvrda kod trgovaca kao Partnera:


Partner se obvezuje da za vrijeme Oglašavanja neće primati uplate korisnika po cijeni nižoj od redovne cijene navedene u cjeniku Partnera, na svom prodajnom mjestu. Ukoliko Partner prihvati uplate korisnika suprotno navedenim uvjetima, Partner plaća naknadu za učinjeni prekršaj u iznosu 5.000,00 kn. Navedenu naknadu partner je obavezan uplatiti na IBAN Prilike dana d.o.o. HR4323400091110442457. Ako je sjedište Partnera izvan Republike Hrvatske, naknada za prekršaj preračunava se u eur prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje trgovac Partner, ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove. Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi, osim ako drugačije nije odredio sam Partner. Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera. Ni PonudaDana ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu. Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi. Restoran je definiran kao Partner koji kao svoju redovitu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, te tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi. Svaka uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde. Valjanost Potvrde istječe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je. Specifični dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:


U isključivoj je nadležnosti Partnera odrediti da li se Potvrda može kombinirati s bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih osoba. Kuponi vrijede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno. Prilika Dana kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način. Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da Potvrda postane nevažeća. Valjanost Potvrda istječe na datum koji je naznačen na njoj i kao takva neproduživa je. Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici www.ponudadana.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.


Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanji unaprijed određeni broj kupaca, za ponuđeni proizvod ili uslugu. Minimalan broj kupaca obavezno se navodi uz određenu ponudu. Plaćanje proizvoda i usluga vrši se kreditnim karticama MasterCard®, Visa i Diners karticama ili Internet bankarstvom, odnosno općom uplatnicom. Plaćanje omogućuje Corvus Pay sustav. Vaša kartica bit će naplaćena samo i isključivo ukoliko promotivna prodaja bude uspješna, dakle ukoliko je rezervira dovoljan broj kupaca. Rezervacija proizvoda ili usluge smatra se Vašom suglasnošću za naplatu proizvoda. Vaša rezervacija/narudžba neće biti naplaćena ukoliko promotivna prodaja ne bude uspješna, dakle ukoliko je ne rezervira dovoljan broj kupaca. Rezervacije/narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

MasterCard             Visa             Diners             Maestro


Corvus PAY