KOMPAS d.o.o.

Kompas turistička agencija

Dunajska cesta 117, Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 2006 111