Na Škaluc d.o.o.

Na Škaluc 3*

Trobni Dol 33, Šentrupert, Slovenija

Telefon: 00386 (0)3 7340 820, 00386 (0)51 355 422