Pravila 14. kruga nagradne igre "Svaki tjedan Samsung jedan" biti će uskoro objavljena.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Prilika dana d.o.o Zvečajska 17, 10000 Zagreb, OIB 43728211079, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Svaki tjedan Samsung jedan“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Prilika dana d.o.o., Zvečajska 17, 10000 Zagreb, OIB 43728211079.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 31. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021. na internetskoj stranici www.ponudadana.hr

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje na portalu www.ponudadana.hr

Nagradna igra se odnosi na cjelokupan asortiman ponuda objavljenih na stranici www.ponudadana.hr

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je kupiti bilo koju ponudu na portalu www.ponudadana.hr. Ponudu je potrebno kupiti za vrijeme trajanja nagradne igre.

Kupnjom ponude fizička osoba dobiva potvrdu o kupnji koja se smatra automatskom prijavom u nagradnoj igri.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:

  • 2 Samsunga A51 A51 u vrijednosti 2.249,00 kn s uključenim PDV-om i 2 Samsunga A51 A51 u vrijednosti 2.199,00 kn s uključenim PDV-om
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.896,00 kuna.

Priređivač je obvezan uplatiti Crvenom križu Republike Hrvatske iznos sukladan Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (čl. 17.) i Zakonu o igrama na sreću (čl. 69. st. 8.).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u 4 kruga, i to na sljedeći način:

  • Za sve kupovine obavljene u periodu od 31.5.2021. do 6.6.2021. izvlačenje će se održati 7.6.2021. Nagradni fond za navedeni period je: 1 x Samsung A51 2.199,00 kn s uključenim PDV-om
  • Za sve kupovine obavljene u periodu od 7.6.2021. do 13.6.2021. izvlačenje će se održati 14.6.2021. Nagradni fond za navedeni period je: 1 x Samsung A51 2.199,00 kn s uključenim PDV-om
  • Za sve kupovine obavljene u periodu od 14.6.2021. do 20.6.2021. izvlačenje će se održati 21.6.2021. Nagradni fond za navedeni period je: 1 x Samsung A51 2.249,00 kn s uključenim PDV-om
  • Za sve kupovine obavljene u periodu od 21.6.2021. do 27.6.2021. izvlačenje će se održati 28.6.2021. Nagradni fond za navedeni period je: 1 x Samsung A51 2.249,00 kn s uključenim PDV-om


Izvlačenje će se održati u navedenim terminima u prostorijama Priređivača uz nazočnost tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.ponudadana.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se preuzima u prostorijama Priređivača. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.ponudadana.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.ponudadana.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Svaki tjedan Samsung jedan“, koja se održava u 4 kruga od 31. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021. kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu Prilika dana d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zvečajska 17, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo Prilika dana d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Prilika dana d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Zvečajska 17, Zagreb), e-mailom (info@ponudadana.hr) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, Prilika dana d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/202
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 20. svibnja 2021.