Poliklinika za internu medicinu Maček-Belencan

Gajeva 37, Samobor, Hrvatska

Telefon: 01-3330-738