POLJSKI DOM d.o.o.

Poljski Dom d.o.o.

Maceljska 19, Zagreb, Hrvatska

Telefon: 099 3333 833, 01 3864 353