TiM Land d.o.o.

Adrenalinski park 4 rijeke

Mikšići 16, Karlovac, Hrvatska

Telefon: 092 153 9399